☼—Lion VIP ™ - Diễn Đàn HOT


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


GM Gunno1

[HTML] Trang Chủ Gunny 4.0?on Sun Mar 03, 2013 2:08 pm

avatar
Tước HiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]

Code:
Code:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="shortcut icon" href="http://img.zing.vn/gn/images/favicon.ico" type="image/x-icon" />
<title>OnlinePrivate</title>
<link rel="stylesheet" href="http://img.zing.vn/gnservlist/id/media/css/global.css" />
<link rel="stylesheet" href="http://img.zing.vn/gnservlist/id/media/css/style.css" />
<link rel="Stylesheet" href="http://img.zing.vn/gnservlist/id/media/css/jquery.jcarousel.css" />
<link rel="Stylesheet" href="http://img.zing.vn/gnservlist/id/media/css/jquery-ui-1.8.16.custom.css" />

<!--[if IE 6]>
<script src="http://idgunny.zing.vn/js/DD_belatedPNG_0.0.8a.js"></script>
<script>
  DD_belatedPNG.fix('h1 a,#nav ul li a.serverTot,#nav ul li a.serverMoi,#nav ul li a.serverDay,#Header .ShortLink li a, a.BarFooterTimBan');
</script>
<![endif]-->
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){ 
      if ( jQuery(".CapCha").length > 0 ) {
       
        jQuery(".FormLogin .frm_button").css ("top", "205px");       
      }
      else {
        jQuery(".FormLogin .frm_button").css ("top", "188px"); 
      }
     
      if($('p.TextWarning').length>0){
        var color = ['black','red'];
        var i=0;
       
        var change_c = setInterval(function(){
            if(i==color.length){
              i=0; 
            }
            $('p.TextWarning > a').css('color',color[i])
            i=i+1;
           
        },500);
      }
      $('.DKNhanh').live('click',function(){ 
        var link = $(this).attr('href');
        $('#dialog').attr("style","");
        var d = $('#dialog').html('<iframe id="ifrm"  scrolling="no" frameborder="0" ALLOWTRANSPARENCY="true" bgcolor="#eeeeee" style="width:100%; height:100%; border:none; overflow:hidden;"></iframe>');
        d.dialog({                 
            autoResize: true,
            modal: true  ,
            height: 440,
            width: 430, 
            open: function (event,ui) {$(this).css("width","100%")}       
        });
        $("#dialog>#ifrm").attr("src", link);
       
        $("#dialog").prepend('<img src="http://img.zing.vn/gnservlist/id/media/images/close2.gif" class="Close" alt="Đóng">');
       
        $(".Close").live('click',function(){
            d.dialog( "close" );
        }); 
       
        return false;
      }); 
  });
  function checklogin()
    {
      var err=0;
      if(document.getElementById("u").value == '')
      {
        alert('Vui lòng nhập tài khoản');
        err++;
      }
      else if(document.getElementById("p").value == '')
      {
        alert('Vui lòng nhập mật khẩu');
      err++;
      }

      if (err == 0)
            document.frmLogin.submit();
       
        return false;
    }
 
</script>
<script type="text/javascript" src="https://img.zing.vn/eventgame/intro/general/js/track-idlogin/track-gt-analytics-promotion.js"></script>
</head>
<body><div id="dialog"></div><div id="Wrapper" class="WrapperLogin">
  <div id="WrapperIn">
 
    <div id="Header">
      <h1><a href="/forum" target="_blank" title="Trang chủ Gunny">Trang chủ Gunny</a></h1>
      <ul class="ShortLink">
       
        <li><a class="TrangChu" href="/forum" title="Trang chủ" target="_blank">Trang chủ</a></li>
      <li><a class="DienDan" href="/forum" target="_blank" title="Diễn đàn">Diễn đàn</a></li>
       
      <li><a class="HoTro" href="https://hotro1.zing.vn/homepage/index.162.html" target="_blank" title="Hỗ trợ">Hỗ trợ</a></li>
      <li><a class="NapXu" href="https://pay.zing.vn/zingxu/napthe.zg.html" target="_blank" title="Nạp xu">Nạp xu</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="MainContent">
      <div class="News">
   
     
        <iframe scrolling="no" allowtransparency="1" marginheight="0" marginwidth="0" height="208" frameborder="0" width="772" src="http://launcher.game.zing.vn/gunny/idzingme.html"></iframe>
      </div> 
      <div class="FormLogin">
      <a title="Đăng ký nhanh" onclick="" class="DKNhanh" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'IDGunny', 'Button', 'QuickReg']);" href="/register?agreed=true&step=2">Đăng ký nhanh</a>
        <form  method="post" action="/login.forum?" name="frmLogin" id="frmLogin"> 
        <div class = "errMsg"></div> 
      <div class="frm_dangnhap">
           
            <input type="text" name="username" id ="username" value="Tên đăng nhập" class="txt_box"/><br />
            <input type="password" name="password" id = "password" value="*******" class="txt_box"/><br />
<tr><td> <input type="submit" value="Đăng nhập" name="login" id="login"/> </td></tr><br />
            <input type=hidden name='pid' id='pid' value='49'>
                                                </div>
        <!--  div class="CapCha">
          <label>Mã xác nhận</label>
            <img width="142" height="32" style="BORDER-RIGHT: #c09349 1px solid; BORDER-TOP: #c09349 1px solid; BORDER-LEFT: #c09349 1px solid; BORDER-BOTTOM: #c09349 1px solid" id="sVerifyImg" src="https://id.zing.vn/imagesec/index.1315812187.html"><img border="0" style="cursor:pointer" src="https://imgfw.zing.vn/imgid2/theme/default/products/gunny/images/iconRe.gif" onclick="refreshImage()" title="Tạo mã xác nhận khác">
            <label>Nhập mã xác nhận</label>
            <input type="text" name="user" value="" class="txt_box" /><br />
        </div> -->
      <div class="frm_button">
          <a title="Chơi ngay" class="ChoiNgay" href="/forum" onClick="return checklogin();">Chơi ngay</a>
        </div>
        <div class="LuuY">
            <p class="TextWarning"><a target="_blank" href="http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html#fp11">Cài ngay Adobe Flash 11.3, vào forum không lag :D!</a>
<br><a href="/profile?mode=sendpassword">:: Quên mật khẩu ::
                      </p>

      </div>
    </form>
      </div>
     
    </div>
    <div id="Footer" class="BarFooter">
      <ul>
          <li><a href="http://www.vng.com.vn/" title="Công ty VNG" target="_blank">Công ty VNG</a></li>
            <li><a href="http://www.7road.com/index.asp" title="Công ty 7Road" target="_blank">Công ty 7Road</a></li>
        </ul>
     
      <p>©️ Bản quyền thuộc Công ty 7Road. Forum hiển thị tốt nhất khi sử dụng FF và GC.<br />Rip by FakeAdmin<br>Powered by <a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">Forumvi.com</a></p>       
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>

Admin

Re: [HTML] Trang Chủ Gunny 4.0?on Sun Mar 03, 2013 5:49 pm

avatar
Tước Hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

hay

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

--