☼—Lion VIP ™ - Diễn Đàn HOT


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


GM Gunno1

[HTML] Trang chủ KingStar?on Sun Mar 03, 2013 1:35 pm

avatar
Tước HiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]

Code:
Code:
 
<script>
var txt="»——(¯`*KingStar.5forum.net - Gia Đình KingStar*´¯)——«";
var espera=300;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
</script>

<link rel="icon" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" type="ktc" />
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="google-site-verification" content="uptm6aF03ppqi0OXossIAPSUxhDdbwy5fbvxaaW8DzY">
<script type="text/javascript">if (self != top) top.location.replace(self.location)</script> 
 
 
<meta name="alexaVerifyID" content="G4OmwjWPZi6QTU1iUqlWwIjumKQ">
<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
 
<title></title>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
body {
 
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg1011.jpg);
 
  background-repeat: repeat-x;
 
  margin-left: 0px;
 
  margin-top: 0px;
 
  margin-right: 0px;
 
  margin-bottom: 0px;
 
  background-color: #000000;
 
}
 
.font {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 14px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
.font13 {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 13px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
-->
 
</style>
 
<!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
.style8 {font-: bold; color: #000099;}
 
.style9 {color: #333399}
 
-->
 
.header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  height: 391px;
  width: 1000px;
}
.main {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #999999;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
}
.font2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
 
.footer {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.footer2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 13px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat;
}
.footer3 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.font_header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font1 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  color: #CC00FF;
  text-decoration: none;
  font-: bold;
  margin-left: 15px;
  padding-left: 15px;
}
 
.font_header a{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font4 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 10px;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
 
.font_header a:hover{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FF00FF;
  text-decoration: none;
}.boder_duoi {
  border-bottom-width: thin;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-color: #CCCCCC;
}
.gioithieu {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  margin-left: 25px;
  padding-left: 25px;
  margin-top: 4px;
  padding-top: 4px;
  margin-right: 2px;
  padding-right: 2px;
}
 

</style>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
</head>
 
 
<body><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="header">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
 
 
    <tbody><tr>
 
      <td height="63" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
        <!--DWLayoutTable-->
 
        <tbody><tr>
 
          <td width="62" height=""></td>
 
          <td width="290"></td>
 
          <td width="21"></td>
 
          <td width="260" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"><a href="
/forum" target="_blank"><b><font size="2">"•´`•.(`•.¸ Trang Chủ ¸.•´).•´`•"
<font></font></font></b></a></div></td>
 
         
 
 
 
 
          <td width="67"> </td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="40"></td>
 
          <td rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font1"><a href="http://kingstar.5forum.net/register" target="_blank"><b>.:. Đăng Kí Thành Viên King Star.:.</b></a></td>

 
 
          <td></td>
 
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="7"></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
      </tbody></table></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td width="56" height="17"></td>
 
      <td width="515"></td>
 
 
 
      <td width="374"></td>
 
      <td width="55"></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="3"></td>
 
      <td rowspan="2" align="left" valign="top" class="gioithieu"><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" -->
 
        <table width="477" height="280" border="0">
 
          <caption>
 
            <span class="style8"><font size="2">.:. Thông Tin Về Diễn Đàn.:. </font></span>
 
          </caption>
 
          <tbody><tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Trang chủ :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://kingstar.5forum.net/forum" target="_blank"> Click Để Vào</a></font></span></td>
 
          </tr>

<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2">• Nghe Nhạc Rap :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://kingstar.5forum.net/f41-forum" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
 
          </tr>
 <tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2">•Up Ảnh KingStar :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="http://www.kingstar.5forum.net/h8-page" target="_blank"> Click Để Vào </font></span></td>
 
          </tr>
 
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Mục đích hoạt động :</font></span></td>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">Gia Đình King Star Giao Lưu - Giải Trí</font> </span></td>
 
          </tr>
 
 
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Ngày hoạt động :</font></span></td>
 

<td><font size="2">23/03/2012</font></td>
 
          </tr>
 
   
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Phát triển bởi :</font></span></td>
 
            <td><font size="2">™¤©Các TV.™KingStar ©¤™</font></td>
 
          </tr>
 
 <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2">• Liên Hệ Hỗ Trợ :</font></span></td>

 <td>
<p>

    <a href="ymsgr:sendIM?hotro.kingstar">
      <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=hotro.kingstart&m=g&t=2" alt="Click here to chat" border="0"/>
    </a>
 
 
 </td>
 
       
 
          </tr>
 
     
 
          <tr>
 
           
 
          </tr>
 
          <tr>
 
 
        </tr></tbody></table>
 
      <!-- InstanceEndEditable --></td>
 
      <td></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="308"></td>
 
      <td align="center" valign="top">
 
 

<center><font color="green"><b>—»™Lời Ngỏ™«—</b></font></center>
<p><font color="blue"><b>Xin Chào Các Bạn !<br><br>
Chào mừng các bạn đến với Forum King Star - Mái Nhà Tình Bạn.<br>

<br>4Rum KingStar ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và hơn thế nữa là mang tất cả thành Viên KingStar đến gần nhau hơn.<br>

<br>4Rum KingStar - nơi tình bạn được vinh danh.<br>

<br>Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ...</b>
<br><br>
  <font color="green">.:. Music .:.</font><br>
<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yMC8wLzgvInagaMEMDhlOWI1NTRiZTk4Y2QzNGIxMjBjOTA3NDg2MjYxMGYdUngWeBXAzfEdp4WeBqlYyBNxqEgVGjhdUngqddUngIFRpw6pdUngfE1pdSBMw6p8fDI" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yMC8wLzgvInagaMEMDhlOWI1NTRiZTk4Y2QzNGIxMjBjOTA3NDg2MjYxMGYdUngWeBXAzfEdp4WeBqlYyBNxqEgVGjhdUngqddUngIFRpw6pdUngfE1pdSBMw6p8fDI" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
 
</p></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 

</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="14"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 
</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer2">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
        <td width="1000" height="35" align="center" valign="bottom" class="font4"><font color="#FF007B" size="2"><b>»——(¯`*KingStar.5forum.net*´¯)——«<a href="http://www.kingstar.5forum.net/" target="_blank"></a></b></font></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 
 


</div><div align="center">

 
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer3">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="40"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
</div>

 <h1><center><font face="Times New Roman"><SCRIPT>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];
 
setTimeout("farbschrift()",30);
}
//
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);
text= "»——(¯`*KingStar.5forum.net¯Gia Đình KingStar*´¯)——« "; //h
string2array(text);
divserzeugen();
[You must be registered and logged in to see this link.]
</SCRIPT></font></center></h1>
<font color="black"><a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"> </a></font>

AE tự chỉnh sửa lại cho hợp lí nhé!

Admin

Re: [HTML] Trang chủ KingStar?on Sun Mar 03, 2013 1:40 pm

avatar
Tước Hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

Very Happy

GM Gunno1

Re: [HTML] Trang chủ KingStar?on Sun Mar 03, 2013 1:49 pm

avatar
Tước HiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Smile

Sponsored content
Sponsored content
Tước Hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

--