☼—Lion VIP ™ - Diễn Đàn HOT


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Admin
avatar
Tước Hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

demo :
[You must be registered and logged in to see this image.]

Vào Footer Begin thêm đoạn code sau :
Code:


        <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function() {

                    $(".signin").click(function(e) {
                        e.preventDefault();
                        $("fieldset#signin_menu").toggle();
                        $(".signin").toggleClass("menu-open");
                    });

                    $("fieldset#signin_menu").mouseup(function() {
                        return false
                    });
                    $(document).mouseup(function(e) {
                        if($(e.target).parent("a.signin").length==0) {
                            $(".signin").removeClass("menu-open");
                            $("fieldset#signin_menu").hide();
                        }
                    });       

                });
        </script>


Tiếp theo vào HEader chèn bảng đăng nhập này vào chỗ nào mình muốn
Code:

        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

            <div id="container12">
          <div id="topnav" class="topnav"> Have an account? <a href="login" class="signin" style=""><span>Login</span></a>
        <a href="/register" class="register" style=""><span>Register</span></a> </div>
          <fieldset id="signin_menu" style="display: none; ">

                                    <form action="/login?redirect=/" method="post" name="form_login" id="signin">

              <label for="username">Tên Đăng Nhập</label>
        <input class="field" id="log" type="text" size="10" name="username">
                <label for="password">Mật Khẩu</label>
        <input class="field" id="pwd" type="password" size="10" name="password">
        <input id="signin_submit" class="bt_login" type="submit" name="login" value="Đăng nhập">
        <label>
          <input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever">  Nhớ tôi</label>
              <p class="forgot"> <a href="profile?mode=sendpassword">Quên mật khẩu</a> </p>


                        <div class="clear"></div>
        </form>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        $(function(){$('#signin').attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});//]]></script>

          </fieldset>
        </div>
     
            <!-- END switch_user_logged_out -->

Cuối cùng cho cái này vào Css :
Code:

        /* SinhVienVT.Net Custom Login */
        #container12 {
            float:right;
            margin:0 auto;
              margin-top: -6px;
            position: relative;
        }
        a img {
            border-width:0;
        }
        #topnav {
            padding:10px 0px 12px;
            font-size:11px;
            line-height:23px;
            text-align:right;
        }
        #topnav a.signin {
        background: #0D3156;
        padding: 4px 6px 6px;
        text-decoration: none;
        font-weight: bold;
        color: white;
        -webkit-border-radius: 4px;
        -moz-border-radius: 4px;
        border-radius: 4px;
        }
        #topnav a.signin:hover {
        background: #15579B;
        }
        #topnav a.signin, #topnav a.signin:hover {
        }
        a.signin {
            position:relative;
            margin-left:3px;
        }

        a.signin span {
        background-image: url("http://4r.ninja9x.net/login/images/toggle_down_light.png");
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: 100% 50%;
        padding: 4px 16px 6px 0;
        }
        #topnav a.register {
        background: #0D3156;
        padding: 4px 6px 6px;
        text-decoration: none;
        font-weight: bold;
        color: white;
        -webkit-border-radius: 4px;
        -moz-border-radius: 4px;
        border-radius: 4px;
        }
        #topnav a.register:hover {
        background: #15579B;
        }
        #topnav a.register, #topnav a.register:hover {
        }
        a.register {
            position:relative;
            margin-left:0px;
        }

        a.register span {
            background-image:url("http://4r.ninja9x.net/login/images/register_light.png");
            background-repeat:no-repeat;
            background-position:100% 50%;
            padding:4px 16px 6px 0;
        }


        #topnav a.menu-open {
            background:#0d3156!important;
            color:#fff!important;
            outline:none;
        }
        #small_signup {
            display:inline;
            float:none;
            line-height:23px;
            margin:25px 0 0;
            width:170px;
        }
        a.signin.menu-open span {
            background-image:url("http://4r.ninja9x.net/login/images/toggle_up_light.png");
            color:#fff;
        }

        #signin_menu {
            -moz-border-radius-topleft:5px;
            -moz-border-radius-bottomleft:5px;
            -moz-border-radius-bottomright:5px;
            -webkit-border-top-left-radius:5px;
            -webkit-border-bottom-left-radius:5px;
            -webkit-border-bottom-right-radius:5px;
            display:none;
          /* background-color:#0d3156; */
            background:url(http://4r.ninja9x.net/login/images/login_back.png) #0d3156 repeat-x;
            position:absolute;
            width:210px;
            z-index:100;
            border:1px transparent;
            text-align:left;
            padding:12px;
            top: 24.5px;
            right: 0px;
            margin-top:5px;
            margin-right: 0px;
            *margin-right: -1px;
            color:#fff;
            font-size:11px;
        }

        #signin_menu input[type=text], #signin_menu input[type=password] {
            display:block;
            -moz-border-radius:4px;
            -webkit-border-radius:4px;
            border:1px solid #0d3156;
            background:url(http://4r.ninja9x.net/login/images/field_back.png) repeat-x;
            font-size:13px;
            margin:0 0 5px;
            padding:5px;
            width:203px;
        }
        #signin_menu p {
            margin:0;
        }
        #signin_menu a {
            color:#fff;
        }
        #signin_menu label {
            font-weight:normal;
        }
        #signin_menu p.remember {
            padding:10px 0;
        }
        #signin_menu p.forgot, #signin_menu p.complete {
            clear:both;
            margin:5px 0;
        }
        #signin_menu p a {
            color:#fff!important;
        }
        #signin_menu p a:hover {
            text-decoration:underline;
        }

        #signin_submit {
            -moz-border-radius:4px;
            -webkit-border-radius:4px;
            background-color:#0d3156;
            border:1px solid #fff;
            color:#fff;
            text-shadow:0 -1px 0 #39d;
            padding:4px 10px 5px;
            font-size:11px;
            margin:0 5px 0 0;
            font-weight:bold;
        }
        #signin_submit::-moz-focus-inner {
        padding:0;
        border:0;
        }
        #signin_submit:hover, #signin_submit:focus {
            background-position:0 -5px;
            cursor:pointer;
        }

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

--